بازدهی سلول های خورشیدی

۱۲آذر
افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی با فناوری نانولوله کربنی

افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی با فناوری نانولوله کربنی

پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  موفق شدند با اعمال نانولوله‌های کربنی به درون ساختار سلول‌های خورشیدی پروفسکایتی، بازدهی تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی را در این نوع سلول‌های خورشیدی به بیش از ۱۷ درصد افزایش دهند.