بانوان

۲۷بهمن
اشتراک‌گذاری تجربیات بانوان فعال شرکت‌های دانش‌بنیان

اشتراک‌گذاری تجربیات بانوان فعال شرکت‌های دانش‌بنیان

رویداد «اشتراک‌گذاری تجربیات بانوان فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا» در تهران برگزار شد.