برنامه نویسی

۰۱آذر
سیستمی برای مدیریت سازمانها بدون کدنویسی طراحی شد

سیستمی برای مدیریت سازمانها بدون کدنویسی طراحی شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی سیستمی بدون نیاز به کدنویسی برای مدیریت سازمان ها شدند.