برگزاری وبینار

۲۹مهر
برگزاری ۷۰ وبینار تخصصی برای معرفی محصولات نانو

برگزاری ۷۰ وبینار تخصصی برای معرفی محصولات نانو

مسوول بخش ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری نانو از برگزاری حدود ۷۰ وبینار در این حوزه خبر داد.