بسته بندی پلیمری

۱۵آذر
بسته بندی آجیل با پلیمر گیاهی ضد میکروب

بسته بندی آجیل با پلیمر گیاهی ضد میکروب

محققان کشورمان توانستند با تولید پلیمر گیاهی ضد میکروب برای صنعت بسته بندی مواد غذایی موجب افزایش سه برابری ماندگاری آجیل و خشکبار شوند.