بهداشت ودرمان

۰۸مرداد
مطالعه فرسایش و تخریب مینای دندان با استفاده از AFM

مطالعه فرسایش و تخریب مینای دندان با استفاده از AFM

به‌منظور تاثیر نوشیدنی‌های اسیدی و قندی روی مینای دندان، محققان از روش میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده کرده و مورفولوژی مینای دندان را در مقیاس نانومتری مورد ارزیابی قرار دادند.