بهینه سازی انرژی

۱۱بهمن
حمایت از مالکان ساختمانهایی که متقاضی بهینه سازی انرژی هستند

حمایت از مالکان ساختمانهایی که متقاضی بهینه سازی انرژی هستند

معاونت علمی و فناوری از مالکان ساختمان‌هایی که متقاضی اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی در ساختمان هستند حمایت می‌کند.