بومی سازی کیت کرونا

۰۶فروردین
بومی سازی کیت تشخیص کرونا به همت شرکت دانش بنیان

بومی سازی کیت تشخیص کرونا به همت شرکت دانش بنیان

کیت تشخیص مولکولی کرونا ویروس ۲۰۱۹ به همت محققان یک شرکت دانش‌بنیان بومی‌سازی شد و در اختیار آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفت.

۰۵اسفند
فراخوان ستاد زیست فناوری برای تولید کیت تشخیص کرونا

فراخوان ستاد زیست فناوری برای تولید کیت تشخیص کرونا

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت:هر کدام از شرکت ها بتوانند در فرصت کوتاه کیت تشخیص کرونا با کیفیت به صورت صنعتی با معیارهای مورد قبول سازمان غذا و دارو تولید کند مورد حمایت ستاد توسعه زیست فناوری قرار خواهد گرفت.