بیوتکنولوژی

۱۲مرداد
طراحی و ساخت سیستم پیوسته و قابل حمل تصفیه پساب‌های خانگی و صنعتی

طراحی و ساخت سیستم پیوسته و قابل حمل تصفیه پساب‌های خانگی و صنعتی

سیستم پیوسته و قابل حمل تصفیه پساب‌های خانگی و صنعتی، توسط فناوران پارک علم و فناوری خوزستان طراحی و ساخته شد.