تایرخودرو

۲۲مرداد
چالشی برای بهبود کیفیت تایرهای تولید داخل

چالشی برای بهبود کیفیت تایرهای تولید داخل

به منظور بهبود کیفیت تایر خودروها و کاهش مشکلات زیست محیطی چالش نوآوری با موضوع دستیابی به مقاومت غلتشی رده A توام با چنگ‌زنی خیس رده A و حفظ حداکثری مقاومت سایش رویه تایر TBR با استفاده از نانومواد برگزار می‌شود.