تجهیزات آزمایشگاهی

۱۵مهر
خدمات آزمایشگاهی به ۶ هزار شرکت رسید

خدمات آزمایشگاهی به ۶ هزار شرکت رسید

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این که شبکه‌ای از توانمندی‌ها و تخصص‌ها شکل گرفت و زنجیره‌ کاملی از آزمایشگاه ها به هم پیوستند گفت: یکی از این گروه‌ها، در حدود ۶ هزار شرکتی هستند که با تخفیفات ویژه‌ای به خدمات آزمایشگاهی دسترسی دارند.

۲۵شهریور
ساخت دستگاهی برای تولید زخم پوش

ساخت دستگاهی برای تولید زخم پوش

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید دستگاهی شدند که پانسمان را تولید می کند و می تواند از واردات زخمپوش ها به کشور جلوگیری کند.