تجهیزات ایرانی

۲۹مرداد
امکان ترمیم خطوط لوله دریایی با تجهیزات ایرانی

امکان ترمیم خطوط لوله دریایی با تجهیزات ایرانی

گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان توانستندبادانش وعلم روز ،خطوط لوله دریایی را با تجهیزات ایرانی ترمیم کنند.