تجهیزات فروشگاهی ضد سرقت

۱۷اردیبهشت
ساخت تجهیزات ضد سرقت فروشگاه ها توسط محققان کشور

ساخت تجهیزات ضد سرقت فروشگاه ها توسط محققان کشور

محققان شرکت دانش‌بنیان ایمن موج توس موفق به طراحی و ساخت تجهیزات ضد سرقت برای فروشگاه ها شدند.