تحقیق و توسعه

۲۱آبان
اعطای تسهیلات کمک هزینه تحقیق و توسعه به شرکت‌های دانش‌بنیان

اعطای تسهیلات کمک هزینه تحقیق و توسعه به شرکت‌های دانش‌بنیان

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری وشکوفایی از اعطای تسهیلات کمک هزینه تحقیق و توسعه به شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.