ترمیم استخوان

۱۱بهمن
معرفی بیومواد جدید برای ترمیم استخوان در فاز آزمایشگاهی

معرفی بیومواد جدید برای ترمیم استخوان در فاز آزمایشگاهی

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مطالعات اخیر خود راهکاری برای بهبود زیست سازگاری بیومواد بر پایه کلسیم سیلیکات ارائه کردند که به گفته آنها این بیومواد می‌تواند به عنوان جایگزین استخوان در جراحی‌های فک وصورت و داربست‌های استخوانی مورد استفاده قرار گیرد.