تشخیص بیماری کرونا

۰۵اسفند
فراخوان ستاد زیست فناوری برای تولید کیت تشخیص کرونا

فراخوان ستاد زیست فناوری برای تولید کیت تشخیص کرونا

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت:هر کدام از شرکت ها بتوانند در فرصت کوتاه کیت تشخیص کرونا با کیفیت به صورت صنعتی با معیارهای مورد قبول سازمان غذا و دارو تولید کند مورد حمایت ستاد توسعه زیست فناوری قرار خواهد گرفت.