تصادفات رانندگی

۰۵مهر
سامانه تماس اضطراری با اوژانس به هنگام تصادف ساخته شد

سامانه تماس اضطراری با اوژانس به هنگام تصادف ساخته شد

یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت سامانه ای شد که به هنگام تصادف داده های مورد نیاز را در بستر موبایل بلافاصله به مرکز اورژانس ارائه می کند.