تغییر رنگ سنگها

۲۳آذر
کاهش تغییر رنگ سنگهای مصنوعی با فناوری نانو

کاهش تغییر رنگ سنگهای مصنوعی با فناوری نانو

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به انجام تحقیقاتی شدند که می تواند تا ۷۰ درصد از تغییر رنگ سنگهای مصنوعی جلوگیری کند.