تفاهم نامه

۱۷آبان
امضاء تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و بانک ملی استان

امضاء تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و بانک ملی استان

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و بانک ملی استان تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.