توسه زیست بوم زنجیره بلوکی

۱۱آبان
توسعه زیست‌بوم زنجیره بلوکی در ایران

توسعه زیست‌بوم زنجیره بلوکی در ایران

با تشکیل کارگروهی توسط ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،زیست بوم زنجیره بلوکی در کشورمان توسعه خواهد یافت.