تولید بومی

۱۶مهر
تولید بومی تجهیزات قفس پرورش ماهی توسط دانش‌بنیان‌ها

تولید بومی تجهیزات قفس پرورش ماهی توسط دانش‌بنیان‌ها

براکت سه کاناله از جمله تجهیزات پرورش ماهی در قفس توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسید.