تولید تجهیزات پزشکی

۲۴آذر
دانش‌بنیان‌ها تولید تجهیزات پزشکی را گسترش دادند

دانش‌بنیان‌ها تولید تجهیزات پزشکی را گسترش دادند

معاون علمی و فناوری با بیان اینکه دانش بنیان ها تولید تجهیزات پزشکی را گسترش دادند گفت: باید از مراکز متروکه دانشگاهها به درستی بهره برداری شود.