تولید فولاد

۲۵شهریور
تولید فولاد آلیاژی مطابق استانداردهای جهانی

تولید فولاد آلیاژی مطابق استانداردهای جهانی

یک شرکت دانش بنیان موفق شده است، انواع فولاد آلیاژی همپای استانداردهای جهانی برای تامین نیاز بخشی از بازارهای داخل و خارج کشور تولید کند.