تولید

۲۴شهریور
ایران دارنده بزرگ ترین شرکت های دانش بنیان هوش مصنوعی

ایران دارنده بزرگ ترین شرکت های دانش بنیان هوش مصنوعی

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: جمهوری اسلامی ایران در منطقه بزرگ ترین شرکت‌های دانش بنیان حوزه هوش مصنوعی را دارا است.