جذب سرمایه در حوزه سلامت

۲۹اردیبهشت
برگزار رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت 

برگزار رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت 

در رویداد آنلاین جذب سرمایه در حوزه سلامت  ۶ استارت‌آپ فعال در حوزه سلامت توانمندی خود را برای سرمایه گذاران تشریح خواهند کرد.