جرثقیل تلسکوپی

۰۷آبان
رونمایی از جرثقیل تلسکوپی ایران‌ساخت

رونمایی از جرثقیل تلسکوپی ایران‌ساخت

معاون علمی و فناوری رییس جمهورگفت: حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان با مصوبات جدید دولت و مجلس افزایش می‌یابد.