رینوتکس 2021

22آبان
معرفی برگزیدگان جشنواره رینوتکس ۲۰۲۱ در تبریز

معرفی برگزیدگان جشنواره رینوتکس ۲۰۲۱ در تبریز

برگزیدگان نهمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی " رینوتکس 2021 " در تبریز معرفی شدند.

17آبان
افتتاح نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در تبریز

افتتاح نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در تبریز

نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی موسوم به رینوتکس 2021 در تبریز گشایش یافت.

11شهریور
لزوم توجه به فناوری در همه عرصه ها

لزوم توجه به فناوری در همه عرصه ها

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: استفاده از فناوری در همه عرصه‌ها راهگشاست.