شنبه, ۹ فروردین , ۱۳۹۹
شبیه ساز جراحی آب مروارید - اراده نیوز
ساخت دستگاه شبیه ساز جراحی آب مروارید ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

ساخت دستگاه شبیه ساز جراحی آب مروارید

دستگاه شبیه ساز جراحی آب مروارید با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تیم مهندسی دانشگاه صنعتی شریف ساخته شد.