صندوق پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی

۱۴شهریور
آغاز به کار صندوق پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی

آغاز به کار صندوق پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی از آغاز خدمات‌رسانی به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خبر داد.

۳۰دی
صدور مجوز صندوق پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی

صدور مجوز صندوق پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از تصویب تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان خبر داد.