طرح جهش تولید دانش بنیان

08آبان
ایجاد شورای راهبری تولیدات دانش بنیان

ایجاد شورای راهبری تولیدات دانش بنیان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در طرح جهش تولید دانش بنیان شورای راهبری تولیدات دانش بنیان ایجاد می شود و امور اجرایی شورای «عتف» به آن واگذار خواهد شد.

18فروردین
جزئیات طرح جهش تولید دانش‌ بنیان

جزئیات طرح جهش تولید دانش‌ بنیان

کلیات طرح جهش تولید دانش‌ب نیان در حالی دیروز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که کارشناسان اجرای این قانون را گامی مهم در توسعه شرکت های فناور و دانش بنیان می دانند.