علم ودانش

18مرداد
ارتباطات دانش‌آموزی مشارکت آنها را در آینده علمی جهان اسلام افزایش می‌دهد

ارتباطات دانش‌آموزی مشارکت آنها را در آینده علمی جهان اسلام افزایش می‌دهد

رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری دانش‌آموزی گفت: تقویت شبکه ارتباطی میان دانش‌آموزان با زبان علم به مشارکت آنها در آینده جهان اسلام منجر می‌شود.