علم وفناوری

16مرداد
آغازاولین مدرسه نوآوری کشور

آغازاولین مدرسه نوآوری کشور

نخستین مدرسه نوآوری کشور با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و محمدعلی طالبی، استاندار یزد آغاز به کار کرد.

14مرداد
انتفاع متقابل شرکت های نوپا و دانشگاه به عنوان مهم ترین برنامه سال ۹۹

انتفاع متقابل شرکت های نوپا و دانشگاه به عنوان مهم ترین برنامه سال ۹۹

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: انتفاع متقابل شرکت های نوپا و دانشگاه به عنوان مهم ترین برنامه سال ۹۹ است.