غشای پلیمری

05آبان
ساخت غشای پلیمری برای شیرین سازی گاز طبیعی

ساخت غشای پلیمری برای شیرین سازی گاز طبیعی

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیرموفق به ساخت غشای پلیمری جهت شیرین سازی گاز طبیعی و خالص سازی نیتروژن از گاز دودکش کارخانجات سیمان فولاد، آهن و صنایع پتروشیمی شدند.