فاکتور8

16مهر
تامین ۱۰۰ درصدی نیاز بیماران هموفیلی به فاکتور ۸ نوترکیب

تامین ۱۰۰ درصدی نیاز بیماران هموفیلی به فاکتور ۸ نوترکیب

یک شرکت دانش بنیان داخلی توانسته است با تولید سالیانه ۶۰۰ هزار ویال فاکتور ۸ انعقادی نوترکیب، علاوه بر تامین کامل نیاز بیماران هموفیلی نوع A، امکان صادرات این دارو را نیز به وجود آورد.