فراخوان ترویج فناوری نانو

13اسفند
فراخوان انجمن‌های علمی دانشگاه آزاد برای ترویج فناوری نانو

فراخوان انجمن‌های علمی دانشگاه آزاد برای ترویج فناوری نانو

بنیاد آموزش فناوری نانو در فراخوانی به‌منظور توسعه و ترویج فناوری نانو در میان قشر دانشگاهی از تمامی انجمن‌های علمی و گروه‌های دانشجویی فعال دانشگاه‌های آزاد اسلامی در سراسر کشور دعوت کرد.