فراخوان تولید کارت هوشمند

07آذر
فراخون ساخت ورق های ویژه PVC

فراخون ساخت ورق های ویژه PVC

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت با انتشار فراخوانی خواستار تولید ورق های ویژه PVC با کاربری خاص شد.