فرار مغرها

06آبان
بحث فرار مغزها حرکت سازمان‌دهی شده است
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

بحث فرار مغزها حرکت سازمان‌دهی شده است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: بحث فرار مغزها از آن کلاه‌های گشادی است که سر کشور گذاشته‌اند؛این یک حرکت سازمان‌دهی شده است و شبکه‌ای دارد این موضوع را به جامعه‌ ما تزریق می‌کند.