فروش و بازار

12آذر
افزایش ۳۰ درصدی حمایت از شرکت‌های خلاق برای فروش محصولات

افزایش ۳۰ درصدی حمایت از شرکت‌های خلاق برای فروش محصولات

تعداد خدمات عرضه شده به شرکت‌های خلاق برای افزایش فروش محصولات ۳۰ درصد افزایش یافت.