فلزات سنگین

14تیر
بازیابی فلزات سنگین از پسماند لامپ‌های ال ای دی با روش فروشویی زیستی

بازیابی فلزات سنگین از پسماند لامپ‌های ال ای دی با روش فروشویی زیستی

به همت پژوهشگران دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، بازیافت پسماند لامپ های ال ای دی و بازیابی فلزات سنگین موجود در آنها تحقیق و روش نوینی برای حذف فلزات سمی از محیط زیست ارائه شد.