فناوران بومی

24آبان
افزایش تولید داخلی نهاده‌های گلخانه‌ای با فناوران بومی

افزایش تولید داخلی نهاده‌های گلخانه‌ای با فناوران بومی

کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌ زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با برگزاری نشست آنلاین فعالان صنعت گلخانه کشور، نیازهای فناورانه این حوزه را شناسایی کرد.