فناوران حوزه اطلاعات مکانی

18آذر
شناسایی فناوران حوزه اطلاعات مکانی

شناسایی فناوران حوزه اطلاعات مکانی

معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان نقشه برداری کشور با هدف شناسایی کارآفرینان و صاحبان ایده و فناوران حوزه اطلاعات مکانی تفاهم نامه مشترک امضا کردند.