فناوری زیستی

14آبان
احراز عنوان تولیدی نوع یک برای بیش از ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان

احراز عنوان تولیدی نوع یک برای بیش از ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان

از ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان ایجاد شده در کشور، بیش از ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان به عنوان تولیدی نوع یک شناسایی شده‌اند.