فناوری های آب

19آبان
توسعه فناوری‌های آب با ۳۲۰ شرکت دانش‌بنیان سرعت گرفت

توسعه فناوری‌های آب با ۳۲۰ شرکت دانش‌بنیان سرعت گرفت

ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد:در حال حاضر ۳۲۰ شرکت دانش بنیان در این حوزه ها فعالیت می کنند.