فوتونیک

15اردیبهشت
حمایت از مقالات حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته از سوی معاونت علمی

حمایت از مقالات حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته از سوی معاونت علمی

مقالات تجربی حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته با هدف افزایش انگیزه و تشویق محققان، پژوهشگران و اساتید و گسترش بیشتر فناوری‌های مرتبط با این حوزه، مشمول دریافت حمایت‌های تشویقی معاونت علمی خواهند شد.