فوم ضدآتش

26اسفند
شرکت دانش‌بنیان ایرانی فوم ضدآتش صنایع نفت تولید کرد

شرکت دانش‌بنیان ایرانی فوم ضدآتش صنایع نفت تولید کرد

یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به ساخت فوم‌های ضدآتش پلیمری مورد استفاده در صنایع نفتی و پتروشیمی شد.