فیلتر، بومی سازی

08اردیبهشت
بومی سازی ۵ مدل از فیلترهای تخصصی دستگاه پیشرفته پالایش هوا در اصفهان

بومی سازی ۵ مدل از فیلترهای تخصصی دستگاه پیشرفته پالایش هوا در اصفهان

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی، ساخت و بومی سازی ۵ مدل از فیلترهای تخصصی دستگاه پیشرفته پالایش هوا شدند.