قطارهای شبکه مترو

23اسفند
رونمایی از نسل چهارم قطارهای شبکه مترو

رونمایی از نسل چهارم قطارهای شبکه مترو

طی مراسمی با حضور معاون علمی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و شهردار تهران قطار ملی مترو با ۸۵ درصد داخلی سازی قطعات امروز مورد بازدید قرار گرفت.