شنبه, ۹ فروردین , ۱۳۹۹
همایش ملی خودروهای آینده - اراده نیوز
نخستین همایش ملی خودروهای آینده برگزار می‌شود ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

نخستین همایش ملی خودروهای آینده برگزار می‌شود

«خودروهای آینده» عنوان همایشی است که برای نخستین بار برگزار می‌شود تا توانمندی شرکت های دانش‌بنیان‌ برای بومی‌سازی این حوزه نمایش داده شود.