پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی

۲۵شهریور
رونمایی ۱۱ طرح فناورانه در تبریز

رونمایی ۱۱ طرح فناورانه در تبریز

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از 11 طرح فناورانه در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی رونمایی کرد.