پارک علم و فناوری گلستان

۱۸تیر
تولید ماده تیونیل کلرید توسط محققان پارک علم و فناوری گلستان

تولید ماده تیونیل کلرید توسط محققان پارک علم و فناوری گلستان

محققان یکی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری گلستان موفق به تولید ماده تیونیل کلرید شدند.

۱۵اسفند
تولید غذای کنسانتره حاوی آرتمیا برای آبزیان

تولید غذای کنسانتره حاوی آرتمیا برای آبزیان

محققان شرکت طعام‌سازان آریا گستر هیرکان برای  نخستین‌بار در کشور موفق به تولید غذای کنسانتره حاوی آرتمیا برای آبزیان شدند.